LỊCH TRÌNH

Thời gian Nội dung
05/04/2024 Hạn cuối đăng ký tham dự (đăng ký thông tin về số đội dự thi và cung cấp thông tin giáo viên phụ trách của trường)
22/04/2024 Hạn đăng ký các thành viên của đội thi
17/05/2024 Bắt đầu làm bài dự thi vòng 1 (08h00)
19/05/2024 Nộp bài dự thi vòng 1 (trước 20h00)
25 - 26/05/2024 Phỏng vấn trực tiếp các đội được Ban chuyên môn lựa chọn
31/05/2024 Công bố danh sách các đội vào vòng 2
03/06/2024 Hạn cuối xác nhận tham gia vòng 2 (trước 16h00)
23/06/2024 Khai mạc vòng 2
28/06/2024 Nộp bài vòng 2
29/06/2024 Bế mạc và trao giảiVòng 1: Vòng Loại
(thi trực tuyến)

Thời gian thi Từ 08h00 Thứ Sáu ngày 17/05/2024 đến 20h00 Chủ Nhật ngày 19/05/2024
Chấm thi Từ 20 - 23/05/2024, chấm các giải pháp
Phỏng vấn Từ 25 - 26/05/2024
Các đội có giải pháp tốt sẽ được Ban chuyên môn phỏng vấn để lựa chọn các đội vào vòng 2

Vòng 2: Vòng chung kết
(thi trực tiếp tại VIASM)

Thời gian thi Từ 23/06/2024 - 29/06/2024
Làm bài thi Từ 23 - 28/06/2024
Các đội sẽ tham gia tập huấn, làm bài thi và báo cáo giải pháp (Ban tổ chức bố trí ăn ngủ nghỉ tại địa điểm thi).
Yêu cầu Các đội vào vòng 2 xác nhận tham dự trước 16h00 ngày 03/06/2024.