MỘT SỐ KỲ THI MÔ HÌNH HÓA THẾ GIỚI

1. Bậc THCS và THPT:

https://www.mathmodels.org/

https://www.comap.com/highschool/contests/himcm/index.html

https://immchallenge.org/

https://m3challenge.siam.org/ (Chỉ dành cho học sinh Mỹ, Anh và xứ Wales)2. Bậc Đại học:

https://www.simiode.org/scudem

https://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm/

https://e.math.cornell.edu/sites/mcm/

http://en.mcm.edu.cn/


TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.immchallenge.org.au/files/IM2C-Teacher-and-student-guide-to-mathematical-modelling.pdf

Đây là tài liệu hướng dẫn của kỳ thi IM²C, dẫn dắt từ các ví dụ đơn giản đến phức tạp hơn về bài toán mô hình hoá, cuối sách có các đề thi mẫu, và các hướng dẫn viết báo cáo.

https://m3challenge.siam.org/sites/default/files/uploads/siam-guidebook-final-press.pdf

https://m3challenge.siam.org/sites/default/files/uploads/siam-technical-guidebook-web.pdf

3 và 4: Bộ hai cuốn sách của SIAM về mô hình hoá, trong đó có nhiều ví dụ cụ thể, hướng dẫn chu trình mô hình hoá, cũng như các công cụ phần mềm sử dụng, và trình bày các kết quả một cách trực quan, dễ hiểu.

https://www.comap.com/membership/free-student-resources/item/gaimme-guidelines-for-assessment-and-instruction-in-mathematical-modeling-education

Đây là một cuốn sách nhập môn tốt về mô hình hoá, tuy nhiên cần một số kiến thức toán nâng cao.


VIDEO


HƯỚNG DẪN BÁO CÁO GIẢI PHÁP

BƯỚC 1

Lựa chọn và giải quyết vấn đề:

Sau khi đề thi được công bố, mỗi đội dự thi lựa chọn thực hiện một trong hai vấn đề được đưa ra, xác nhận trên hệ thống và nộp lời giải cho đúng vấn đề đã lựa chọn.


1.1

Tài liệu tham khảo:

• Tất cả các nguồn dữ liệu (sách, tài liệu, trang web…) đều được phép sử dụng với điều kiện, các nguồn thông tin sử dụng đều phải được dẫn chiếu lại một cách phù hợp (hoặc dưới dạng chú thích ở cuối trang, hoặc để ở phần tài liệu tham khảo - xem mẫu viết báo cáo).

• Các thành viên trong nhóm không được tìm kiếm trợ giúp, tư vấn từ bên ngoài như đã nêu trong quy chế cuộc thi.


1.2

Trang tóm tắt

• Trang tóm tắt là một trong những nội dung quan trọng nhất, được trình bày ở trang đầu tiên trong báo cáo.

• Trang tóm tắt sẽ là phần đầu tiên mà ban giám khảo đọc, và nếu như được trình bày ngắn gọn, có trình tự logic và hấp dẫn thì người đọc sẽ có thêm cảm hứng để tìm hiểu chi tiết về bài báo cáo của nhóm.

• Phần tóm tắt tuy ở đầu trang nhưng nên được viết sau cùng vì nó phải mô tả rõ ràng cách tiếp cận vấn đề, trong đó cần làm nổi bật những kết luận quan trọng nhất của đội.

• Cần sắp xếp thời gian phù hợp để đảm bảo sau khi viết xong nội dung báo cáo giải pháp, nhóm có đủ thời gian để hoàn thành một bản tóm tắt đầy đủ và rõ ràng.

• Các bản tóm tắt chỉ đơn thuần là trình bày lại vấn đề của cuộc thi hoặc tóm tắt từ phần Giới thiệu thường được coi là không đạt yêu cầu.


1.3

Tổng thể

Giải pháp được đưa ra phải rõ ràng, súc tích và có hệ thống, cho phép người đọc theo dõi được quá trình giải quyết vấn đề và đưa ra kết luận. Các ý tưởng và kết quả chính cần được trình bày rõ:

• Trình bày hoặc diễn đạt lại vấn đề một cách thích hợp.

• Trình bày rõ ràng tất cả các biến số và giả thiết.

• Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, tính hợp lý đối với mô hình hoặc cách tiếp cận.

• Đưa ra kết luận và báo cáo kết quả rõ ràng.

• Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo.

• Trình bày đầy đủ, rõ ràng Mục lục.


BƯỚC 2

Chuẩn bị báo cáo giải pháp

Các giải pháp được đánh giá theo mức độ hoàn thành khác nhau (từ Hoàn thành đến Xuất sắc). Không có điểm đạt hoặc điểm giới hạn, và do đó, các giải pháp từng phần cũng sẽ được chấp nhận, nhưng tất nhiên cần đáp ứng các yêu cầu nhiều nhất có thể. Ban giám khảo chủ yếu quan tâm đến quá trình phân tích vấn đề, cách thức thiết lập các biến và giả thiết, phương pháp mô hình hóa và phương pháp toán học.


a

Báo cáo giải pháp là  một tệp điện tử định dạng PDF bao gồm văn bản, số liệu, biểu đồ và các tài liệu bổ trợ. Các nội dung phải được đánh máy bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (khuyến khích viết tiếng Anh), phông chữ Times New Roman, cỡ chữ từ 12 đến 14. Không gửi các tệp giải pháp bổ sung như dữ liệu hoặc chương trình chạy máy tính.


b

Mỗi trang của giải pháp phải có mã số của đội (ID) và số trang ở đầu trang. Sử dụng tiêu đề trang trên mỗi trang - ví dụ: Đội 2312345, Trang 6/25.


c

Báo cáo giải pháp không nên vượt quá 25 trang, bao gồm các mục Tóm tắt, Giải pháp và Tài liệu tham khảo, mục lục, phụ lục (nếu có).


d

Không đưa tên của thành viên đội, giáo viên hướng dẫn và/hoặc tên trường trên báo cáo giải pháp.


e

Báo cáo giải pháp nên được hoàn thành trước thời hạn ít nhất 30 phút để đảm bảo việc nộp bài trên hệ thống đúng hạn.